ورود / عضویت

چگونه یک استراتژی تولید محتوا توسعه دهیم؟

با یک استراتژی تولید محتوای موفق، میتوانید با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید و در عین حال جایگاه خود را در زمینه‌ی کاری خودتان ارتقا دهید. در حالت ایدئال، میتوانید از طریق محتوای باکیفیت که شما را به اهداف کلیتان نزدیکتر میکند، از اعتمادی که با مخاطبان خود ایجاد میکنید، استفاده کنید.

در این مطلب، استراتژی محتوا را تعریف میکنیم، در مورد اینکه چرا استراتژی محتوای شما اهمیت دارد بحث میکنیم و شما را برای ایجاد یک استراتژی محتوای مؤثر راهنمایی میکنیم، پس با سایت‌لاینر همراه باشید.

استراتژی تولید محتوا چیست؟

استراتژی تولید محتوای شما جزئیات برنامه شما برای استفاده از محتوا را به گونهای بیان میکند که شما را به اهداف تجاری خودتان نزدیکتر کند. این اساساً یک نقشه راه برای تمام تلاشهای بازاریابی محتوای شما است و میتواند در یک استراتژی بازاریابی جامعتر گنجانده شود.

به طور معمول، شما میخواهید یک استراتژی محتوایی طراحی کنید که مشتریان را در تمام مراحل خرید و کاربران را در تمام مراحل مطالعه، جذب و درگیر کند. در اجرای استراتژی محتوا، میتوانید انتظار داشته باشید که کتابخانه محتوای موجود خود را سازماندهی کنید، محتوای جدید ایجاد کنید و بر موفقیت محتوای خود نظارت کنید.

چرا استراتژی تولید محتوا مهم است؟

هر قطعه از محتوا داستانی را بیان میکند و مجموعهای از محتوا در کنار هم، داستانی حتی بزرگتر درمورد اینکه شما چه کسی هستید، تخصص شما چیست، ارزشها و جایگاه شما در جهان است. توسعه یک استراتژی برای محتوا تضمین میکند که هر بار که یک محتوای جدید را منتشر می‌کنید، یک روایت منسجم بیان میکنید.

با یک استراتژی محتوای مؤثر، فرصتهایی برای آموزش و خدمت به مخاطبان خود ایجاد میکنید، خود را به عنوان یک مرجع در بازار تخصصی خود تثبیت میکنید و به مخاطبان خود نشان میدهید که چرا کسب‌وکار شما اهمیت دارد.


چگونه یک استراتژی تولید محتوا ایجاد کنیم؟

ما فرآیند برنامهریزی استراتژی محتوا را به هفت مرحله تقسیم کردهایم:

·         اهداف خود را مشخص کنید

·         درمورد مخاطب هدف خود تحقیق کنید

·         ممیزی محتوا انجام دهید

·         انواع محتوای خود را انتخاب کنید

·         برنامه محتوای خود را ایجاد کنید

·         فرآیندی برای تولید محتوا ایجاد کنید

·         موفقیت محتوای خود را بسنجید

بیایید نگاهی دقیقتر به هر مرحله بیندازیم.

اهداف خود را مشخص کنید

با نتایج دلخواه و معیارهای موفقیت مشخص شده، میتوانید استراتژی‌ای طراحی کنید که شما را به اهداف تجاری خود نزدیکتر کند. درمورد آنچه میخواهید با محتوای خود به دستآورید فکر کنید. (در این مرحله، به طور خاص روی «چرایی» تمرکز کنید تا در مراحل بعدی به «چگونگی» برسیم)

ممکن است روش SMART به شما کمک کند تا ساختار اهداف خود را تعیین کنید. یک هدف SMART، قابل اندازهگیری، قابل دستیابی، مرتبط و محدود به زمان است. مثال‌های زیر، از جمله اهداف SMART به‌شمار می‌روند:

·         تعداد فالوورهای شبکههای اجتماعی را در 60 روز دو برابر کنید.

·         در 30 روز 100 مشترک ایمیل جدید دریافت کنید.

در مورد مخاطب هدف خود تحقیق کنید

مشتریان بالقوهای که میخواهید به کسب‌وکار خود معرفی کنید چه کسانی هستند؟ این گروه از افراد، مخاطبان هدف شما را تشکیل میدهند و احتمالاً ویژگیهای مشترکی دارند که باید ارزش آنها را در هنگام توسعه محتوای خود در نظر داشته باشید.

این تحقیق ممکن است به ایجاد یک پرسونای خریدار یا نمایشی تخیلی از مشتری هدف خود کمک کند که از آن برای هدایت فرآیند تولید محتوای خود استفاده میکنید. ایجاد شخصیتها میتواند انعکاس نیازهای مشتریان هدف و این‌که محتوای شما چگونه میتواند این نیازها را برآورده کند، آسانتر کند.

برخی از سؤالاتی که باید هنگام توسعه شخصیت خریدار خود بپرسید عبارتند از:

·         مشخصات جمعیتی و روانشناختی آنها چیست؟

·         علایق، ارزشها و نیازهای آنها چیست؟

·         کسب‌وکار شما چگونه در جریان زندگی آنها قرار میگیرد؟

تحقیق برای ایجاد استراتژی تولید محتوا همچنین میتواند به تحقیق در مورد نحوه دریافت، مصرف و تعامل مخاطب هدف شما با محتوا و همچنین سبکهای ارتباطی ترجیحی آنها کمک کند.


ممیزی محتوا انجام دهید

قبل از اینکه قصد ایجاد محتوای جدید را داشته باشید، ارزش آن را دارد که محتوایی را که در حال حاضر دارید دوباره مرور کنید. در نظر بگیرید که چه نوع محتوایی منتشر کردهاید، محتوای شما چقدر خوب عمل کرده است و آیا محتوای موجود شما از لحاظ تاریخی به اهداف شرکت شما کمک کرده است یا نه. علاوه بر این، عکس آن را در نظر بگیرید: آیا هر یک از محتوای شما عملکرد ضعیفی داشته یا شما را از اهداف خود دور کرده است یا نه.

از طریق ارزیابی کتابخانه محتوای فعلی خود، میتوانید نکاتی را در مورد انواع محتوایی که ممکن است مخاطبان هدف شما در آینده دوست داشته باشند یا دوست نداشته باشند، جمعآوری کنید و از این دانش برای هدایت برنامههای محتوای آینده استفاده کنید.

انجام تجزیه و تحلیل رقبا

علاوه بر ممیزی محتوای خود، ممکن است بتوانید از طریق تجزیه و تحلیل رقبا درباره مخاطبان هدف خود اطلاعات بیشتری کسب کنید. ارزیابی فضای رقابتی میتواند به آشکار شدن استانداردها و فرصتهای صنعت برای ایجاد محتوای تازه که شکافها را پر میکند و به مشتریان خدمات بهتری ارائه میدهد، کمک کند.

در طول تجزیه و تحلیل رقبا، شیوههای محتوایی کسبوکارهایی را که مخاطبان مشابه با مخاطبان هدف شما را هدف قرار میدهند، بررسی خواهید کرد. به انواع محتوایی که منتشر میکنند، جایی که منتشر میکنند، نحوه تعامل مخاطبان با محتوای آنها و موضوعاتی که آنها را پوشش میدهند توجه داشته باشید.

سپس، در نظر بگیرید که چه جنبههایی از استراتژی محتوای آنها را میخواهید اتخاذ کنید و چگونه میتوانید محتوای خود را فراتر از پیشنهادات آنها ارتقا دهید.

انواع محتوای خود را انتخاب کنید

در مرحله بعد، به انواع محتوایی فکر کنید که میتوانید به طور منطقی ایجاد کنید، مخاطبان هدف شما احتمالاً واکنش مثبتی به آن نشان میدهند و میتوانند به شما در رسیدن به اهداف محتوایی خود کمک کنند. همچنین ممکن است انواع مختلفی از محتوا را برای مراحل مختلف سفر مشتری در نظر بگیرید. برخی از انواع رایج محتوا که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

·         پستهای وبلاگ

·         پستهای رسانههای اجتماعی

·         فیلمها

·         پادکستها

·         خبرنامههای ایمیل

·         مطالعات موردی

·         قالبها

·         کتابهای الکترونیکی

هنگامی که انواع محتوایی را انتخاب کردید که بیشترین حس را برای نیازهای شما دارد، مراحلی را که باید برای بهینهسازی انواع محتوای خود برای پلتفرمی که قصد تمرکز روی آن را دارید انجام دهید، در نظر بگیرید. به عنوان مثال، اگر در حال انتشار پستهای وبلاگ در وب‌سایت شرکت خود هستید، ممکن است بخواهید از تکنیکها و ابزارهای بهینهسازی موتور جستجو (SEO) استفاده کنید، که میتواند به ارائه محتوای شما در موتورهای جستجو مانند گوگل برای عبارات جستجوی مرتبط کمک کند. یا اگر قصد دارید رسانههای اجتماعی را در استراتژی محتوای خود بگنجانید، ممکن است بخواهید هشتگهایی را که مخاطبان هدف شما دنبال میکنند یا لحظات ویروسی که به آنها پاسخ میدهند را در نظر بگیرید.


دانستن اینکه چگونه انواع محتوای خود را برای پلتفرمهای انتخابی خود بهینه میکنید، یکی از راههای تفکر استراتژیک در مورد محتوای خود است.

برنامه محتوای خود را ایجاد کنید

در این مرحله، شما یک پایه قوی برای شروع برنامهریزی استراتژیک محتوای واقعی خود دارید. در مورد کاری که تاکنون انجام دادهاید فکر کنید تا موضوعات محتوایی را که میخواهید در انواع مختلف محتوای خود مطرح کنید، تعیین کنید. در اینجا، موضوعاتی را در تلاقی تخصص منحصربه‌فرد خود و علایق، ارزشها یا نیازهای مخاطب هدف خود در نظر بگیرید. همچنین میتوانید روشهایی را مطرح کنید که میتوانید در زمینههای محتوایی که از نظر تاریخی برای شما خوب بوده یا برای رقبای مستقیم تجاری شما عملکرد خوبی داشتهاند.

استفاده از محتوای خود در پلتفرمهای مختلف راه دیگری برای رویکرد استراتژیک به محتوای شما است. مخاطبان ممکن است انتظارات ارتباطی متفاوتی در بسترهای مختلف داشته باشند. به این فکر کنید که چگونه میتوانید محتوای مربوط به یک موضوع را در پلتفرمهای انتخابی خود تغییر دهید.

برخی افراد سازماندهی برنامه محتوای خود را با یک تقویم محتوا یا یک تقویم سرمقاله مفید میدانند.

فرآیندی برای تولید محتوا ایجاد کنید

با برنامهریزی خود، دید بهتری در مورد آنچه که برای شروع تولید محتوای خود باید انجام دهید، خواهید داشت. افرادی را که برای رسیدن به اهداف و اجرای برنامه خود در تیم محتوای خود نیاز دارید در نظر بگیرید، چه استراتژیستهای محتوا که وظیفه تحقیق و ایده پردازی مخاطبین را بر عهده دارند، چه تولیدکنندگان محتوا که مایل به حضور در دوربین هستند یا نویسندگانی که میتوانند به عنوان کارشناسان موضوع خدمت کنند.

همچنین ابزارهایی را که ممکن است هنگام توسعه و انتشار محتوای خود به آن نیاز داشته باشید، در نظر بگیرید. ابزارها ممکن است شامل یک سیستم مدیریت محتوا، ابزار گوش دادن اجتماعی یا نرمافزار ویرایش باشند.


از آنجایی که باید به طور منظم محتوا تولید کنید، یک فرآیند تولید ساده میتواند در طول زمان ارائه ایدههای جدید و ایجاد محتوای مستمر را که در خدمت مخاطبان شما باشد و اهداف شما را گسترش دهد، آسانتر کند.

میزان موفقیت محتوای خود را بسنجید

هنگامی که محتوای شما منتشر شد و مخاطبان شما شروع به تعامل با آن کردند، باید برنامهای برای اندازهگیری عملکرد محتوا داشته باشید. بسیاری از وبسایتها، پلتفرمهای رسانههای اجتماعی و سیستمهای ایمیل معیارهایی مانند تعداد بازدیدها یا کلیکهایی که یک قطعه از محتوا دریافت میکند و تعداد افرادی که در یک بازه زمانی مشترک یا دنبال میشوند را گزارش میکنند.

معیارهایی را تعیین کنید که بیشترین ارتباط را با اهداف محتوای شما دارند، سپس بهترین راه را برای ردیابی این معیارها در طول زمان انتخاب کنید. زمانی که میبینید محتوایتان چگونه عمل میکند، مبنایی برای تنظیم تک تک تکهها یا محتوا یا استراتژی بهعنوان یک کل در اختیار شما قرار میدهد. 

Designed with ❤️ by Siteliner team